De Oorlogen

WERELDOORLOG 1
geplaatst op 2014-06-20
Het is niet de bedoeling een volledige weergave van den Grooten Oorlog neer te schrijven maar wel de nadruk te leggen op de gevechten waar het 9 Linieregiment bij betrokken was alsook soms het 29 Linieregiment(ontdubbeling van het Negende) 
 

 

 

HET BEGIN
geplaatst op 2014-06-21

Waarom Oorlog?


Meer dan 90 jaar nadien blijft het nog steeds moeilijk om hierop een definitief en duidelijk antwoord te geven.
Is het een combinatie van omstandigheden?
Zoals de Franse nederlaag en het verlies van Elzas-Lotharingen tijdens de Frans-Duitse Oorlog van 1870, de Fransen met een wraakgevoel opzadelde. Of is de uitbouw van de Duitse vloot een doorn in het oog van Groot-Brittannie. Of speelt een eventuele blokkade van de Duitse havens door de Britten ook in de oorlogskaart? Zit de niets afl atende bewapeningswedloop er voor iets tussen? En wat met
de vele onderlinge akkoorden en geheime verdragen die worden gesloten om elkaar bij te staan? En is ten slotte het alles om zich heen grijpende nationalisme niet de grootste oorzaak? Of ligt de idee dat alles wel vanzelf in orde zou komen mee aan de basis?
Sarajevo
Op 28 juni 1914 bezoekt de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger aartshertog Franz-Ferdinand  de provincie Bosnie-Herzegovina.
In Sarajevo staat de Bosnische student Princip en enkele kompanen de aartshertog op te wachten. Eerst mislukt de aanslag, maar bij toeval krijgt Princip een tweede kans. Met schoten uit zijnBelgische FN-pistool doodt hij zowel de aartshertog als zijn vrouw. Meteen is het vuur aan de lont.
Oostenrijk-Hongarije stelt Servie dat de Bosniers steunde, een ultimatum. Servie weigert op een punt. Ze willen geen Oostenrijkse onderzoekscommissie ter plaatse. En Oostenrijk-Hongarijeverklaart de oorlog. Dan volgt de ene oorlogsverklaring op de andere.Er is geen houden meer aanHetraderwerk wordt in gang gezet en niemand kan of wil het nog stoppen.
Bij de "Centralen" horen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Turkije en Bulgarije. Bij de Geallieerden zijn dit het Britse Rijk, Frankrijk, Rusland, Belgie en, wat later Italie en vanaf 1917 de Verenigde Staten.
Tegen het eind van 1918 zijn 33 landen officieel in oorlog of 1,5 miljard mensen. Dit is 80% van de toenmalige wereldbevolking. Wereldwijd blijven 12 landen neutraal, waaronder Nederland.


 

 

 

 

Belgie Mobiliseert
geplaatst op 2014-06-22

Belgie mobiliseert zijn soldaten :  welke gevolgen voor het Negende?

 

Op 27 juli 1914 bestaat het leger uit 15 gevechtsklare eenheden waarvan er 11 door loting, 3 door persoonlijke dienstplicht en 1 door opgevoerde dienstplicht zijn samengesteld.  

Het veldleger bestaat formeel uit 143.000 man, maar 40.000 zijn er niet komen opdagen. Verder zijn er 14.000 beroepsmilitairen, 65.000 in het vesting leger en 19.000 rijkswachters en leden van het officierskader.  

Op 31 juli 1914 kondigt Belgie de algemene mobilisatie af. Het veldleger bestaat uit 6 divisies, 1 cavaleriedivisie (4500 ruiters) en legertroepen. Een legerdivisie bestaat uit 3 of 4 brigades, op hun beurt bestaande uit 2 infanterieregimenten, een artilleriegroep, een regiment cavalerie, een regiment artillerie, genietroepen en diensten.  

  

Verder beschikt het leger over 37.600 paarden, 2600 wagens en 1500 auto's.  

  

                   1e divisie in Gent, naar Groot-Brittannie gericht                   
                    
                     
2e divisie in Antwerpen  

                   
3e divisie in Luik, t.o.v. het Duitse leger  ( hier ook 9 en 29 Linie)

                   
4e divisie in Namen, tegen de Franse troepen  

                    
5e divisie in Bergen, in de streek tussen Maubeuge en Rijsel

            6e divisie in Brussel als hoofdkwartier van de cavalerie  

  Elke dezer regimenten telt 3 bataljons.   

(De bataljons der 13de brigade bestaan slechts uit drie compagnies, maar de actieve compagnies tellen vier pelotons. De twee regimenten van de 14de brigade tellen elk vier bataljons maar deze bestaan, evenals bij de 13de brigade, uit drie compagnies en de actieve compagnies uit vier pelotons.)  

De bataljons, behalve die van de 13de en 14de brigaden, bestaan uit vier compagnies.  

 De infanteriecompagnie (behalve de compagnies van het 13de en 14de linieregiment) is verdeeld in drie pelotons. Het peloton bestaat uit twee secties, de sectie uit twee escouades.( was de kleinste eenheid binnen een leger.  

Het bestond veelal uit 8-12 soldaten onder leiding van een korporaal). Aan elke gemengde brigade is een mitrailleurcompagnie gehecht. Deze is verdeeld in drie secties van twee stukken. Tot de compagnie behoren 12 patrooncaissons; de caissons en de stukken worden door honden getrokken.