Het vaandel

 

Beschrijving van het vaandel

- LEEUW: op voetstuk, beide van verguld, wit metaal
- KOORD: van gouddraad
- STOK: van zwartgeschilderd hout, in koperen huls
- DOEK:
recto: "CAMPAGNE 1914 - 1918 LIEGE MERCKEM YSER STADENBERG LA LYS ANVERS LOMBARDSYDE
verso: "VELDTOCHT 1914 - 1918 LUIK MERCKEM IJZER STADENBERG ANTWERPEN LOMBARTZIJDE DE LEIE
- NESTEL : in de kleuren van de Leopoldsorde
- RIDDERKRUIS IN DE LEOPOLDSORDE

Historiek

Op 3 januari 1832 overhandigde Z.M. Koning Leopold I op de markt te Mechelen het vaandel van het Negende Linieregiment aan Kolonel J.P. Strock. Dit Vaandel vergezelde het Regiment in de veldtocht van 1914 - 1918 en ontving het Ridderkruis van de Leopoldsorde uit handen van Z.M. Koning Albert I. In 1940 kon het vaandel uit de handen van de vijand gered worden en op 27 mei werd het aan de commandant van de 9de Infanteriedivisie toevertrouwd. 's Anderendaags (28 mei) werd het overgebracht naar het hoofdkwartier van het VIIde Legerkorps (Kasteel van Wijnendale) waar het doek en de nestels verbrand werden en de leeuw begraven. Op 29 oktober 1945 werd de leeuw, die erg beschadigd was, aan het Koninklijk Museum van het Leger overgedragen. Heden wordt hij er nog steeds bewaard.

Het 3de bataljon van de 4de Infanteriebrigade (de brigade Steenstraete) kreeg op 8 maart 1946 de naam Negende Linie en erfde de tradities van het oude Regiment. Bij besluit Nr 3238 van de Regent van 11 april 1946 ontving het ook het embleem van dit Regiment. Hiertoe vervaardigde men een nieuwe leeuw en een nieuw Vaandel. De toenmalige Minister van Landsverdediging, Lt Kol SBH Defraiteur, overhandigde op het Poelaertplein te Brussel het embleem aan Majoor De Meulenaer op 4 mei 1946. Het Negende Liniebataljon dat reeds op 21 maart 1947 zijn embleem aan het Koninklijk Museum had overgedragen, werd op 30 april 1947 ontbonden.

Nadat op 15 septemeber 1951 het Negende Linie heropgericht werd, mocht het zijn Vaandel nogmaals ontvangen op de Grote Markt te Brussel. Op 22 november 1951 overhandigde Gen-Maj L. Lambert het Vaandel aan Maj SBH Coppieters. Toen het Negende Linie als actieve eenheid werd afgeschaft, droeg het op 26 januari 1956 nogmaals zijn Vaandel over aan het Koninklijk Museum van het Leger.

Bij de oprichting van de vier bataljons ATk mocht het Negende Linie, op 1 december 1975, voor een derde maal zijn Vaandel in ontvagst nemen. De plechtigheid vond plaats achter de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel. De Heer P. Vandenboeynants, Minister van Landsverdediging en zelf oudgediende van het Negende als Reserve Onderofficier), overhandigde het Vaandel aan Maj SBH Donckers, de nieuwe erkende Korpscommandant van het Negende Linie.

Commentaar

Het Vaandel van Negende Linie draagt het grootste aantal citaties van de Nederlandstalige aktieve Linieregimenten. Enkel het Elfde Linie heeft een zelfde aantal vermeldingen, doch is sinds 1956 een reserve-eenheid. Bij onze Franstalige collega's heeft het Twaalfde Linie een zelfde aantal citaties, namelijk zeven. De waarheid dwingt ons te schrijven dat ook het 1ste Regiment Karabiniers-Wielrijders een zelfde aantal heeft, waarvan twee uit de oorlog 1940.

Na de slag van Merkem (17 april 1918) overhandigde Z. M. Koning Albert I het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde aan ons roemrijk Vaandel (2 juni 1918). Het oorspronkelijk juweel is er thans nog steeds aan vastgehecht. Enkel de Koninklijke Militaire School, het Elfde Linie, het 1ste Jagers te Voet en het 1ste Karabiniers-Wielrijders ontvingen deze uitzonderlijke vereremerking.

Oprichting van de onafhankelijke ATk Cie 9 Li

In het kader van de herstructurering van de Landmacht besloot de Stafchef om de onafhankelijke ATk Cie van de 4PsInfBde "Negende Linie" te noemen terwijl ook de tradities (het Vaandel,de citaties,de historiek...) ervan overgenomen werden. Deze regel werd een feit op 10 januari 1986, toen het Negende Linie overging van ATk Bataljon naar ATk Compagnie.

De fusie van het Achtste en het Negende Linie

In het kader van Reforbel heeft de Stafchef van de Landmacht beslist dat de fusieeenheid "8 - 9"de Linie de tradities (Vaandel,citaties, historiek, ....) van het Negende Linie zal overnemen. Dit gebeurde op 27 juni 1992 tijdens de fusieplechtigheid te Leopoldsburg.

Besluit

We kijken fier op naar ons roemrijk Vaandel in wiens schaduw zovelen gevallen zijn. Het Vaandel van het Negende Linieregiment is een embleem dat we groeten uit eerbied voor hen die er voor gestreden hebben en er voor gestorven zijn.